Coaching profesjonalny – czy jest dla niego miejsce wśród managerów?

Praca z ludźmi sama w sobie stawia dodatkowe wyzwania, znaki zapytania, odpowiedzialność i obowiązek własnego rozwoju. Znajomość własnej psychiki oraz mocnych i słabych stron odgrywa duże znaczenie w kontaktach z innymi.